Anasayfa

Ruhsat İçin Gerekli Evraklar

1 – Dilekçe

2 – M2  Cetveli

3 – Müteahhitlik Sicil Belgesi

·         Ato  ya gidilip dilekçe verilir.

·         M2 cetveli

4 – Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

5 – Yol Stabilize Yazıları ( 10 m’ye kadar Çankaya  - 10 m’den büyük yollar Büyükşehir  yatacak)

·         Dilekçe

·         Çap (asıl+fotokopisi)

·         Vekalet

·         Tapu ya da tapu tescil

·         Harç ücreti

6 – Kanal Katılım Yazısı

·         Bölge aski müdürlüğüne gidilir.

·         Arsa beyanı

·         Çap (asıl+fotokopisi)

·         Yol kotu (asıl+fotokopisi)

·         Vekalet

·         Tapu ya da tapu tescil

·         M2 cetveli

·         Harç ücreti

7 – Tapu Tescil Belgesi   ( 1 ayı geçmemiş olacak )

8 – Toprak Kazı Hesabı

9 – Projeler

·         Mimari projeleri

·         Betonarme projeleri

·         Doğalgaz projesi

·         Elektrik projesi

·         Telekom projesi

·         Peyzaj projesi

·         Tesisat projeleri

12 – Vizelerle ilgili Taahhütname (müteahhit imzalayacak)

·         Belediyede matbu taahhütname

13 – Mal Sahipleri TC Kimlik No + Vergi No

14 – Müteahhit TC Kimlik No + Vergi No

15 – Büro Tescil (mimar , mühendis , elektrik , makine)

·         İlgili meslek odalarından alınıyor.

·         M2 cetveli ve ilgili onaylı proje

16 – Sığınak Yazısı

·         İlgili ilçe kaymakamlığına gidilir.

·         Mimari onaylı projesi

·         Cebri havalandırma onaylı projesi

17 – Yapı Denetim Evrakları

·         Yapıya ilişkin bilgi formu(yibf)

·         Sözleşme

·         Mühendislerin ikametgahları

·         Yapı denetim taahütnamesi

18 – Çevre Yazısı

·         Dilekçe

·         Müteahhit şahsen başvuracak ya da vekalet verdiği biri.

·         Kimlik fotokopisi

·         Binanın adresi

·         Arsanın etrafının tahta veya panolarla çevrilmesi

·         Şirket ise imza sirküleri ve gazete

19 – Numarataj

·         Büyükşehir belediyesi fen işleri müdürlüğüne gidilmesi gerekir.

·         Mimari proje

·         Dükkanlar ve bina için harç

20 – Proje Müellefleri TC Noları

21 – Müteahhitler Birliğinden Yazı

·         Dilekçe

·         Kimlik fotokopisi

·         Binanın adresi

·         Vesikalık resim

·         Telefon numarası

·         Vergi dairesi ve numarası

22 – Şantiye Şefi

·         Mimar veya inşaat mühendisiyle noterden sözleşme yapılıyor.

23 – Yapı denetim ücretinin %20 sinin ilgili belediyenin yapı denetim hesabına yattığına dair banka dekontu

 

KATALOĞUMUZ

Hava Durumu